Komenda Główna Policji – Folia Aluminium 20 XC

Jeden z budynków Komendy Głównej Policji w Warszawie oklejony folią Aluminium 20 XC. Głównym założeniem projektu było zapewnienie niższej temperatury wewnątrz pomieszczeń i ograniczenie działania promieni słonecznych. Łączna powierzchnia położonej folii to 200m2.