ZUS Senatorska – Folia Biały Mat

Montaż folii Biały Mat w ZUSie przy ul. Senatorskiej w Warszawie miał za zadanie zwiększyć prywatność pracowników, przy jednoczesnej poprawie efektu wizualnego pomieszczeń. Łączna powierzchnia położonej folii to 30m2.